Keltský telegraf


Pokúsme sa pomocou signálu spojiť ľudí na rôznych miestach ako to robili Kelti.

Kedy: 25.3.2017  o 19:30

Kde: vrcholy kopcov v okolí Púchova (viď mapa)

O čo ide: Po vzore spoza rieky Moravy sme sa pred piatimi rokmi rozhodli aj my zorganizovať symbolické podujatie s názvom Keltský telegraf. Myšlienka akcie je jednoduchá: podávať si signál z jedného vrcholu na druhý pomocou ohňa či svetlíc.

Ideovo tak chceme nadviazať na prastarý spôsob komunikácie, ktorými sa (nie len) Kelti medzi sebou dorozumievali a oznamovali tak prichádzajúce nebezpečenstvo. Na území Slovenska už piaty rok MŔTVA KOSŤ organizuje toto podujatie a voľne sa už štvrtý krát zapájame do českého úspešného projektu  Keltský telegraf, ktorý takýmto spôsobom spája východný koniec územia ČR so západným.

Aj náš piaty ročník telegrafu je spojený s jarnou rovnodennosťou a chceme si takýmto spôsobom zaspomínať na toto etnikum, ktoré výrazne ovplyvnilo celú Európu vrátane nášho Púchovského regiónu kde po splynutí s kmeňmi Kotínov vytvorili unikátnu Púchovskú kultúru. Keltský telegraf symbolizuje spojenie prítomnosti s minulosťou, človeka s prírodou a ľudí navzájom.

Na každom kopci/stanovišti si „posádky“ zabezpečujú program sami a zväčša sa jedná o posedenie pri vatre. OZ MŔTVA KOSŤ zabezpečuje každoročne na stanovisku „púchovská skala“ vlastný program s hudbou a gulášom.

Program:

Na PÚCHOVSKEJ SKALE vás čaká:

 • trombitáši z FSk Javorník
 • Juraj Vačko
 • hudba z pralesa (Prales, o.z.)
 • korma
 • hudba
 • vatra
 • posedenie pri ohni až do rána
 • telegrafovanie (ohňostroj a zapálenie signalizačnej vatry)

Chcete sa zapojiť?

Pomôžte nám rozšíriť sieť Keltského telegrafu na území Slovenska. Stanete sa aktívnym signalizátorom, ktorý bude mať na starosti prijímanie a odosielanie signálu pomocou svetlíc alebo ohňa. Signalizátor nemusí byť sám, môžu byť viacerí.

Stačí vyplniť jednoduchý formulár a my sa vám ozveme s ďalšími informáciami. 

HARMONOGRAM

 1. Kýčera: 19:48
 2. Rozhľadňa Dohňany: 19:50
 3. PÚCHOVSKÁ SKALA: 19:52
 4. Keblie: 19:53
 5. Štepnica: 19:54
 6. Rašov: 19:56
 7. Holíš: 19:58
 8. Tri lipky: 20:00
 9. Považský hrad: 20:02