• Predseda občianskeho združenia: Andrej Rafaj
  • Správna rada: Matej Šajtlava, Ladislav Kováč, Matej Pajtáš, Andrej Rafaj, Júlia Syrná, Viliam Cibík
  • Dozorná rada:  Miroslava Chudejová, Michal Václav
  • Valné zhromaždenie: Ladislav Kováč, Matej Pajtáš, Andrej Rafaj, Michal Václav, Dominik Španko, Matej Šajtlava, Júlia Syrná, Miroslava Chudejová, Juraj Chano, Radoslav Kováč, Silvia Bernátová, Martin Šuba, Viliam Cibík, Ľuboš Červený, Jana Marošiová, Peter Ďurovec, Samuel Boško, Matej Čech, Adam Májsky, Lukáš Petro, Simona Vrabcová
  • čestný člen: Peter Hudák, Mária Balážová