Oddychová zóna na Púchovskej skale je miesto s historickou hodnotou, ktoré od roku 2011 revitalizuje OZ MŔTVA KOSŤ.

V tieni stromov a zvyškov skál nájde okoloidúci príjemné, tiché miesto vhodné na opekanie či nedeľnú prechádzku s deťmi. Zo skaly je možné ďalej pokračovať po turistickej značke ďalej smerom na skalu Vápenná či vrch Holíš.

Oddychová zóna Púchovská skala ponúka:

  • zastrešený turistický altánok s posedením
  • dve ohniská
  • studničku
  • pohodlný výstup na zvyšok skaly, kde sa môžte kochať výhľadmi na Púchov a okolie
  • informačnú tabulu o Púchovskej kultúre
  • parkovacie miesto pre vaše autá
  • východiskový bod na ďalšiu turistiku

P4300005
P4240034
P4240024

HISTÓRIA ODDYCHOVEJ ZÓNY

Stav do roku 2011

Už od mladšej doby železnej ľudia začali postupne osídľovať skalu nad Púchovom. V jej blízkom okolí vznikalo množstvo hradisk a sídlisk. To, že si už praveký ľudia vybrali práve Púchovskú skalu nie je náhoda. Vyvýšené a relatívne bezpečné miesto poskytovalo kontrolu a výhľad na tri dôležité smery.

Po nezmyselnom vyťažení cementovými závodmi na začiatku dvadsiateho storočia, sa z kedysi majestátnej skaly stal iba obrovský lom. Postupne spustlo miesto, ktoré písalo dejiny nielen regiónu, ale vďaka unikátnej Púchovskej kultúre aj územie prekračujúce hranice Slovenska. Kráter zarástol náletovými drevinami a po čase sa stal nelegálnym smetiskom nielen miestnych záhradkárov. V období komunizmu sa miesto využívalo ako trať pre enduro závody motocyklov počas známej „Šesťdennej.“

Zo skaly sa zachovali aspoň posledné zvyšky vápenatého brala, ktoré ponúkali ľuďom zaujímavé výhľady na Púchovskú dolinu a údolie Váhu. Impulz  miestu sa na začiatku tohto tisícročia pokúsila dať miestna samospráva. V bývalom lome sa vyrúbali niektoré náletové dreviny, vymurovalo ohnisko, osadili lavičky a zastrešila sa neďaleká studnička. Okrem toho bola osadená aj informačná tabuľa a vyznačený náučný chodník. Oddychová zóna si postupne opäť získala pozornosť a návštevnosť obyvateľov. Pre ľudí, ktorí si chceli oddýchnuť v prírode, niečo opiecť na ohni a pritom neopustiť mesto to bolo fantastické miesto.

Problémom však bolo dispozičné riešenie celej zóny. Aj keď ponúkala posedenie v relatívnom tieni a pokoji, neumožňovala bezpečný a pohodlný výstup na vrchol zvyšku bývalého brala. Strmý svah, ktorý ešte nedávno slúžil ako jeden z najťažších úsekov enduro trate, bolo veľmi náročné a nebezpečné zdolať, aby sa návštevník mohol pokochať výhľadmi z vrcholu. Okrem toho zub času sa postupne podpisoval aj na lavičky, studničku a informačnú tabuľu. Od roku 2008 bol už stav zóny v havarijnom stave. Miesto sa stalo terčom vandalov, ktorí nedokázali oceniť „genius loci“ tohto miesta a svojou deviáciou úplne zničili oddychové zariadenia. Všetkým návštevníkom sa aktuálny stav stal ľahostajným a kompetentný akosi tiež zabudli.

2011-2014

Na jeseň roku 2011 sa traja mladý ľudia(Andrej Rafaj, Ladislav Kováč, Matej Pajtáš)  rozhodli, že si situácia žiada riešenie. Nikoho už nebavilo adrenalínom nabité lezenie po strmom kopci nahor. Bez akejkoľvek skúseností, formálneho a oficiálneho fungovania sa pustili do práce na turistických schodoch. Mesto im dalo povolenie a nejaké drobné náradie. Okolo týchto dobrovoľníkov sa sformovala malá neformálna skupina mladých študentov, ktorí sa počas svojho voľného času venovali stavbe schodov a zbieraní odpadkov na verejnom priestranstve.

Na začiatku leta 2012 bol udelený dobrovoľníkom grant na uskutočnenie projektu „Revitalizácia oddychovej zóny Púchovská skala“ od nadácie O2 Think Big v hodnote 200€. Za pomoci rodičov, známych a miestnych podnikateľov (pán Revák a pán Vardžák) bol začiatkom roku 2011 postavený v priestranstve v lome pod skalou nový turistický prístrešok. Začala aj spolupráca so združením Puchovo dedičstvo, ktorá vyústila do osadenia novej informačnej tabule venujúcej sa púchovskej kultúre.

Medzi časom sa skupina nadšencov pretransformovala na občianske združenie MŔTVA KOSŤ a pomocnú ruku poskytla aj firma Continental Matador Rubber, ktorá čiastkou 200€ prispela združeniu na ďalšie aktivity týkajúce sa skaly. Za tieto prostriedky boli do prístrešku nainštalované lavičky a stôl a umelecký kováč Juraj Špalek zhotovil smetný kôš, ktorým bola zóna dovybavená. Rezbár Daniel Jurčaga zhotovil smerovník ukazujúci smer trasy na púchovskú skalu od hlavnej cesty a aj po niekoľkých vyčíňaniach vandalov si našiel svoje stále miesto.

V roku 2014 boli dokončené schody na vrchol skaly a miesto sa stalo centrom udalosti Keltský telegraf vždy na deň jarnej rovnodennosti.
P8060127

PA130047
P4290015
P7120201P7120216

2016-2017

Po dlhšej pauze prác na skale sa v roku 2016 podarilo získať peňažný dar od p. Štefana Rosinu, ktorý bol určený na pokračovanie revitalizácie oddychovej zóny. Členovia OZ MŔTVA KOSŤ vyčistili priestor od náletových drevín a v roku 2017 je plánovaná obnova lavičiek okolo ohniska, osadenie nových informačných tabúľ či iných prvkov v širšom priestore. Črtá sa aj rekonštrukcia schodiska na vrchol skaly.