Cesta Rozpralesom 14.6.2015

 

ROZPRALES 2015 poster newOZ MŔTVA KOSŤ už druhý rok organizuje túto nádhernú akciu, ktorá spája rodičov s deťmi a celú rodinu s prírodou. Po prvom “strašidelnom” ročníku sa tento krát vyberieme do lesa plného rozprávkových postáv z kníh Pavla Dobšinského, ktoré chceme deťom priblížiť a nepriamo tak bojovať proti komercializácií, ktorá postihuje deti už od ranného veku. V takomto duchu sa ponesie aj celé podujatie, na ktorom by ste márne hľadali mažoretky či detskú diskotéku. Na deti čakajú odmeny, zaujímavé aktivity a popoludnie plné zážitkov….

Na rozvoj fantázie detí prebieha výtvarná aktivita od 1.5.2015 na všetkých ZŠ a MŠ v Púchove, ktorá vyvrcholí výstavou všetkých diel mladých tvorcov na Rozpralese.

Nezabudnite preto 14.6.2015 od 13:00 zobrať všetky deti z okolia a prísť sa pozrieť na Lachovec, kde budú môcť deti stráviť trochu iný zmysluplný zážitok v lone prírody a vytrhnúť sa tak z každodenného detského stereotypu (škola-počítač-televízor)...

KDE: Lachovec (štart z amfiteátra na Lachovci- Ilonka)

KEDY: 14.6.2014 od 13:00

VSTUPNÉ: voľné

STANOVIŠTIA:

Plavčík a Vratko
Laktibrada
Mechúrik-Koščúrik
Tri kozliatka
Starý Bodrík
Nebojsa
Ďuro- truľo
Zlatovláska
Lomidrevo
Múdri Maťko a blázni
Janko Hraško
Martinko Klingáč
Popolvár
Prorok Rak
Vajce na vandrovke
Slncový kôň

O projekte

http://img.ephoto.sk/data/users/1052/photos/4d0ef3cbfdd0edc7b7996d5830d95a73803802bb_large.jpg

Stručná charakteristika vášho projektu:

Cesta Rozpralesom má ambíciu stať sa voľným nasledovníkom tradičného podujatia pre deti “Cesta Rozprávkovým lesom”, ktoré v minulosti neodmysliteľne patrilo ku dňu detí a tešilo sa vysokej návštevnosti. Keďže v minulom roku 2014 mala akcia veľmi dobrú spätnú väzbu od rodičov a hlavne detí, rozhodli sme sa pokračovať a kontinuálne tak nadviazať v tomto úspešnom projekte.

Náš koncept tohto podujatia ostáva i tento rok nezmenený a i naďalej chceme v deťoch zanechať z podujatia osobnejší a komornejší zážitok ako tradičné podujatia podobného typu, pričom dôraz kladieme hlavne na prírodu, fantáziu a rodinu. Ambíciou je zachovať obnovenú tradíciu tejto udalosti, ktorá aspoň raz do roka spojí rodičov s deťmi v prírode a vymaní tak obidve vekové skupiny z každodenného stereotypu a stresu.

Téma tohtoročnej Cesty Rozpralesom bude: “ Slovenské rozprávky”. Jedná sa o pripomenutie si tradičných slovenských rozprávok a rozprávkových bytostí pričom celý koncept je lokalizovaný na 15 rôznych stanovíšť, ktoré hravou, vtipnou a poučnou formou majú v dieťati vzbudiť radosť, spoluprácu s rodičom, kreativitu a vzťah k tradíciám a prírode. Okrem toho má celá akcia odbúrať u detí pocit vzájomnej súťaživosti a naopak ukázať im model kooperácie.

Nemálo významnú úlohu projektu bude tvoriť príprava podujatia. Mesiac pred uskutočnením v spolupráci so základnými a materskými školami v Púchove, budú mať žiaci týchto škôl za úlohu nakresliť iba prostredníctvom svojej fantázie dané rozprávkové bytosti. Neskôr, v deň podujatia budú všetky výtvarné práce vystavené na každom stanovišti.

 

Charakteristika projektu:

  1. Hlavná myšlienka

Hlavnou myšlienkou je rozvoj kreatívneho myslenia, vzťah k prírode a spájanie detí s rodičmi. Dôraz sa dáva aj na dávno zabudnuté tradície a príbehy. Nepriamo má podujatie napomôcť boju s  s konzumným spôsobom života a každodenným stereotypom.

  1. Príprava

Príprava podujatia zahŕňa zhotovenie pomôcok potrebných na niektoré stanovištia, nakúpenie potrebného materiálu a odmien pre zúčastnené deti. Taktiež bude potrebné označiť a vyčistiť celé priestranstvo lesa na Lachovci.

  1. Miesto a čas realizácie

Celá akcia sa uskutoční v neďalekom lese na Lachovci. Začiatok a koniec akcie bude v amfiteátri na tzv. Ilonke a trasa bude riadne vyznačená.

V prípade priaznivého počasia sa podujatie uskutoční dňa 14.6.2015 o 13:00. Ukončenie akcie je plánované do 19:00.

  1. Stanovištia

Všetky stanovištia pre deti budú obsadené dobrovoľníkmi, pričom každé stanovište zobrazuje konkrétne jednu úlohu alebo aktivitu pre dieťa spolu s príslušnou rozprávkovou bytosťou. Úlohy sú koncipované v tradičných detských hrách ako je napríklad streľba z praku či luku alebo bludisko vytvorené medzi stromami zo špagátu či enviromentálo edukatívnymi aktivitami. Hry nie sú nebezpečné ani veku neprimerané. Zahŕňajú prvky kreativity, rozvoja motorických zručností, poznávania či spolupráce s rodičmi.

  1. Sprievodné podujatia

Pred uskutočnením samotného podujatia bude na miestnych základných školách prebiehať aktivita rozvíjajúca fantáziu detí. Jedná sa o činnosť na hodinách výtvarnej výchovy prvého stupňa ZŠ a MŠ. Žiaci budú mať za úlohu nakresliť iba prostredníctvom svojej fantázie ich vlastnú predstavu slovenských rozprávkových bytostí (Laktibrada, Martinko Klingáč, Popolvár atď). Počas podujatia bude potom každé konkrétne stanovisko vyzdobené všetkými príslušnými kresbami.

 

Počas podujatia sa nebudú konať žiadne sprievodné aktivity, ktoré by podľa nás zbytočne narúšali koncept tradičnej rodinnej komornej prechádzky lesom. Zúčastnení si však budú môcť zaspievať, zahrať si s ostatnými deťmi hry alebo kresliť kriedami na betón. Na všetko budú dozerať poverení dobrovoľníci, ktorí sa budú deťom venovať.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.