Cesta Rozpralesom 15.6.2014

Tradičné podujatie pre deti “CestaRozpralesom”, avšak trochu v inom podaní.

OZ MŔTVA KOSŤ za pomoci Mesta Púchov organizuje po dlhšej pauze opäť túto nádhernú akciu, ktorá spája rodičov s deťmi a celú rodinu s prírodou. Náš prvý ročník sa ponesie v duchu zabudnutých slovenských strašidiel, ktoré chceme deťom priblížiť a nepriamo tak bojovať proti komercializácií, ktorá postihuje deti už od ranného veku. V takomto duchu sa ponesie aj celé podujatie, na ktorom by ste márne hľadali mažoretky či detskú diskotéku. Na deti čakajú odmeny, zaujímavé aktivity a popoludnie plné zážitkov….

Na rozvoj fantázie detí prebieha výtvarná aktivita od 1.5.2014 na všetkých ZŠ a MŠ v Púchove, ktorá vyvrcholí výstavou všetkých diel mladých tvorcov na Rozpralese.

Ak máte záujem pomôcť pri organizácií a stať sa Rarachom Čmudivým či Schovávačom Domácim- ozvite sa nám.

Každopádne nezabudnite 15.6. od 14:00 zobrať všetky deti z okolia a prísť sa pozrieť na Lachovec, kde budú môcť deti stráviť trochu iný zmysluplný zážitok v lone prírody a vytrhnúť sa tak z každodenného detského stereotypu (škola-počítač-televízor)...

KDE: Lachovec (štart z amfiteátra na Lachovci- Ilonka)

KEDY: 15.6.2014 od 14:00

VSTUPNÉ: voľné

STANOVIŠTIA:

Bludička Lesná
Lopušiak Potočný
Blúdny Koreň
Korienková Babka
Meluzína Prítulná
Štetináč Húštinový
Divožienka Trnitá
Papradinka Zlatokvetá
Hejkal Lesný
Mrákotnica
Prarusalka Prastará
Rarach Čmudivý
Vodník Sťahovavý
Škodoradostník Domáci
Schovávač Domáci

 

 

O projekte

http://img.ephoto.sk/data/users/1052/photos/4d0ef3cbfdd0edc7b7996d5830d95a73803802bb_large.jpgStručná charakteristika nášho projektu:

Cesta Rozpralesom má ambíciu stať sa nasledovníkom tradičného podujatia pre deti “Cesta Rozprávkovým lesom”, ktoré v minulosti neodmysliteľne patrilo ku dňu detí a tešilo sa vysokej návštevnosti.

Náš koncept tohto podujatia trochu mení pohľad a chápanie tradičných “Rozprávkových lesov”. V porovnaní s minulosťou chceme v deťoch zanechať z podujatia osobnejší a komornejší zážitok, pričom dôraz kladieme hlavne na prírodu, fantáziu a rodinu. Ambíciou je teda vytvoriť udalosť, ktorá aspoň raz do roka spojí rodičov s deťmi v prírode a vymaní tak obidve vekové skupiny z každodenného stereotypu a stresu. Celá cesta bude mať za úlohu priblížiť deťom prírodu a staré zabudnuté tradície, ktoré ostali nepovšimnuté dnešnou televíznou kultúrou.

Téma tohtoročnej Cesty Rozpralesom bude: “Objavovanie zabudnutých slovenských strašidiel”. Jedná sa o pripomenutie si tradičných slovenských prírodných strašidiel a lesných tvorov, ktoré už dnes žiadne dieťa nepozná. Celý koncept je lokalizovaný na 15 rôznych stanovíšť, ktoré hravou, vtipnou a poučnou formou majú v dieťati vzbudiť radosť, spoluprácu s rodičom, kreativitu a vzťah k tradíciám a prírode. Okrem toho má celá akcia odbúrať u detí pocit vzájomnej súťaživosti a naopak ukázať im model kooperácie.

Nemálo významnú úlohu projektu bude tvoriť príprava podujatia. Mesiac pred uskutočnením v spolupráci so základnými školami v Púchove, budú mať žiaci týchto škôl za úlohu nakresliť iba prostredníctvom svojej fantázie dané zabudnuté lesné tvory. Neskôr, v deň podujatia budú všetky výtvarné práce vystavené na každom stanovišti.

Charakteristika projektu:

  1. Hlavná myšlienka

Hlavnou myšlienkou je rozvoj kreatívneho myslenia, vzťah k prírode a spájanie detí s rodičmi. Dôraz sa dáva aj na dávno zabudnuté tradície a príbehy. Nepriamo má podujatie napomôcť boju s  s konzumným spôsobom života a každodenným stereotypom.

  1. Príprava

Príprava podujatia zahŕňa zhotovenie pomôcok potrebných na niektoré stanovištia, nakúpenie potrebného materiálu a odmien pre zúčastnené deti. Taktiež bude potrebné označiť a vyčistiť celé priestranstvo lesa na Lachovci. Samozrejme nemôžeme zabudnúť na pitný režim, ktorý bude treba zabezpečiť pre všetkých zúčastnených a organizátorov.

  1. Miesto a čas realizácie

Celá akcia sa uskutoční v neďalekom lese na Lachovci. Začiatok a koniec akcie bude v amfiteátri na tzv. Ilonke a trasa bude riadne vyznačená.

V prípade priaznivého počasia sa podujatie uskutoční dňa 15.6.2014 o 14:00. Ukončenie akcie je plánované do 19:00.

  1. Stanovištia

Všetky stanovištia pre deti budú obsadené dobrovoľníkmi, pričom každé stanovište zobrazuje konkrétne jedno originálne slovenské strašidlo, s vtipným príbehom a zaujímavou aktivitou pre deti. Úlohy sú koncipované v tradičných detských hrách ako je napríklad skákanie vo vreci, streľba z praku či luku alebo bludisko vytvorené medzi stromami zo špagátu. Hry nie sú nebezpečné ani veku neprimerané. Zahŕňajú prvky kreativity, poznávania či spolupráce s rodičmi. Taktiež sa chceme pokúsiť pomocou tradičných detských riekaniek, piesní a hádaniek  deťom priblížiť  ako svoje detstvo prežívali ich rodičia a starí rodičia, bez vymožeností vedy a techniky, ktoré ponúka dnešný medializovaný a globalizovaný svet.

  1. Sprievodné podujatia

Pred uskutočnením samotného podujatia bude na miestnych základných školách prebiehať aktivita rozvíjajúca fantáziu detí. Jedná sa o činnosť na hodinách výtvarnej výchovy prvého stupňa ZŠ. Žiaci budú mať za úlohu nakresliť iba prostredníctvom svojej fantázie ich vlastnú predstavu strašidiel (Mrákotica, Ozvena Skalná, Divožienka Vývratová, atď.). Počas podujatia bude potom každé konkrétne stanovisko vyzdobené všetkými príslušnými kresbami.

Počas podujatia sa nebudú konať žiadne sprievodné aktivity, ktoré by podľa nás zbytočne narúšali koncept tradičnej rodinnej komornej prechádzky lesom. Zúčastnení si však budú môcť zaspievať, zahrať si s ostatnými deťmi zabudnuté hry alebo kresliť kriedami na betón. Na všetko budú dozerať poverení dobrovoľníci, ktorí sa budú deťom venovať.