Keltský telegraf 21.3.2015

Pokúsme sa pomocou signálu spojiť ľudí na rôznych miestach ako to robili Kelti.

Kedy: 21.3.2015 

Kde: vrcholy kopcov v okolí Púchova (viď mapa)

O čo ide: Po vzore spoza rieky Moravy (http://www.keltskytelegraf.cz/) sme sa pred tromi dvomi rokmi rozhodli aj my zorganizovať symbolické podujatie s názvom Keltský telegraf. Myšlienka akcie je jednoduchá: podávať si signál z jedného vrcholu na druhý pomocou ohňa či svetlíc.

Ideovo tak chceme nadviazať na prastarý spôsob komunikácie, ktorými sa (nie len) Kelti medzi sebou dorozumievali a oznamovali

tak prichádzajúce nebezpečenstvo. Na území Slovenska už tretí rok iba MŔTVA KOSŤ organizuje toto podujatie a voľne sa už druhý krát zapájame do českého úspešného projektu  Keltský telegraf, ktorý takýmto spôsobom spája východný koniec územia ČR so západným.

Aj náš tretí ročník telegrafu je spojený s jarnou rovnodennosťou a chceme si takýmto spôsobom zaspomínať na toto etnikum, ktoré výrazne ovplyvnilo celú Európu vrátane nášho Púchovského regiónu kde po splynutí s kmeňmi Kotínov vytvorili unikátnu Púchovskú kultúru. Keltský telegraf symbolizuje spojenie prítomnosti s minulosťou, človeka s prírodou a ľudí navzájom.

Minulý rok sa nám podarilo úspešne preniesť signál od nosickej priehrady až cez hranice na Moravu. Dúfame preto, že tento úspech sa bude aj tento rok opäť opakovať.

Program:

Okrem toho, že sa môžete zúčastniť akcie ako pozorovatelia na ktoromkoľvek stanovišti, môžete sa prísť pozrieť na celý priebeh telegrafu na Púchovskú skalu, kde sa okrem vysielania signálu – bude opekať, hrať na gitare, diskutovať atď. Každé stanovište si však môže usporiadať vlastný program a vytvoriť si tak nádhernú atmosféru prvej jarnej noci.

telegraf_poster (2)

Časový harmonogram:
SK01 Kýčera- 19:52
SK02 Rozhľadňa Dohňany- 19:54
SK03 Púchovská skala- 19:56
SK04 Štepnica- 19:58
SK05a Rášov- 20:00
SK05b Holíš- 20:00

 

Registrácia nového stanovišťa:

Pomôžte nám rozšíriť sieť Keltského telegrafu na území Slovenska. Stanete sa aktívnym signalizátorom, ktorý bude mať na starosti prijímanie a odosielanie signálu pomocou svetlíc alebo ohňa. Signalizátor nemusí byť sám, môžu byť viacerí.

Zaregistrujte svoje stanovište na oficiálnom webe českého Telegrafu, alebo kontaktujte nás . Taktiež privítame záujem o obsadenie niektorého z nasledujúcich stanovíšť (stačí nám napísať e-mail):

 

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.