Keltský telegraf

Pokúsme sa po troch rokoch opäť pomocou signálu spojiť ľudí na rôznych miestach ako to robili Kelti.

KEDY: 25.3.2023 o 19:30
KDE: vrcholy kopcov v okolí Púchova

O čo ide: Po vzore spoza rieky Moravy sme sa pred 10 rokmi rozhodli aj my zorganizovať symbolické podujatie s názvom Keltský telegraf. Myšlienka akcie je jednoduchá: podávať si signál z jedného vrcholu na druhý pomocou ohňa či svetlíc.

Ideovo tak chceme nadviazať na prastarý spôsob komunikácie, ktorými sa (nie len) Kelti medzi sebou dorozumievali a oznamovali tak prichádzajúce nebezpečenstvo. Na území Slovenska už ôsmy rok MŔTVA KOSŤ organizuje toto podujatie a voľne sa tak zapájame do českého úspešného projektu Keltský telegraf, ktorý takýmto spôsobom spája východný koniec územia ČR so západným.

Aj tento ročník telegrafu je spojený s jarnou rovnodennosťou a chceme si takýmto spôsobom zaspomínať na toto etnikum, ktoré výrazne ovplyvnilo celú Európu vrátane nášho Púchovského regiónu kde po splynutí s kmeňmi Kotínov vytvorili unikátnu Púchovskú kultúru. Keltský telegraf symbolizuje spojenie prítomnosti s minulosťou, človeka s prírodou a ľudí navzájom.

Na každom kopci/stanovišti si „posádky“ zabezpečujú program sami a zväčša sa jedná o posedenie pri vatre. OZ MŔTVA KOSŤ zabezpečuje každoročne na stanovisku „púchovská skala“ vlastný program s hudbou, kormou a gulášom.

Na PÚCHOVSKEJ SKALE vás čaká:
*korma (nápoj)
*hudba
*vatra
*posedenie pri ohni až do rána
*telegrafovanie (svetlica a zapálenie signalizačnej vatry)

Chcete sa zapojiť?
Pomôžte nám rozšíriť sieť Keltského telegrafu na území Slovenska. Stanete sa aktívnym signalizátorom, ktorý bude mať na starosti prijímanie a odosielanie signálu pomocou svetlíc alebo ohňa. Signalizátor nemusí byť sám, môžu byť viacerí.
Zaregistrujte svoje stanovisko na https://www.keltskytelegraf.cz/registrovat alebo nám napíšte na info@mrtvakost.sk

HARMONOGRAM SIGNÁLU:
* Klapy 19:30
* Holíš 19:30
* PÚCHOVSKÁ SKALA 19:30
* Štepnica 19:30
* Rášov 19:30
* Kýčera 19:30

There is one comment on Keltský telegraf

2024 © MŔTVA KOSŤ - by Slide