Keltský telegraf

Pokúsme sa pomocou signálu spojiť ľudí na rôznych miestach ako to robili Kelti.

Kedy: 23.3.2019  od 19:30

Kde: vrcholy kopcov v okolí Púchova (viď mapa)

O čo ide: Po vzore spoza rieky Moravy sme sa pred siedmimi rokmi rozhodli aj my zorganizovať symbolické podujatie s názvom Keltský telegraf. Myšlienka akcie je jednoduchá: podávať si signál z jedného vrcholu na druhý pomocou ohňa či svetlíc.

Ideovo tak chceme nadviazať na prastarý spôsob komunikácie, ktorými sa (nie len) Kelti medzi sebou dorozumievali a oznamovali tak prichádzajúce nebezpečenstvo. Na území Slovenska už šiesty rok MŔTVA KOSŤ organizuje toto podujatie a voľne sa už štvrtý krát zapájame do českého úspešného projektu  Keltský telegraf, ktorý takýmto spôsobom spája východný koniec územia ČR so západným.

Aj náš siedmi ročník telegrafu je spojený s jarnou rovnodennosťou a chceme si takýmto spôsobom zaspomínať na toto etnikum, ktoré výrazne ovplyvnilo celú Európu vrátane nášho Púchovského regiónu kde po splynutí s kmeňmi Kotínov vytvorili unikátnu Púchovskú kultúru. Keltský telegraf symbolizuje spojenie prítomnosti s minulosťou, človeka s prírodou a ľudí navzájom.

Na každom kopci/stanovišti si “posádky” zabezpečujú program sami a zväčša sa jedná o posedenie pri vatre. OZ MŔTVA KOSŤ zabezpečuje každoročne na stanovisku “púchovská skala” vlastný program s hudbou a gulášom.

Program:

Na PÚCHOVSKEJ SKALE vás čaká:

 • korma
 • hudba
 • vatra
 • guláš
 • posedenie pri ohni až do rána
 • telegrafovanie (svetlica a zapálenie signalizačnej vatry)

Chcete sa zapojiť?

Pomôžte nám rozšíriť sieť Keltského telegrafu na území Slovenska. Stanete sa aktívnym signalizátorom, ktorý bude mať na starosti prijímanie a odosielanie signálu pomocou svetlíc alebo ohňa. Signalizátor nemusí byť sám, môžu byť viacerí.

Zaregistrujte svoje stanovisko tu alebo nám napíšte na info@mrtvakost.sk 

MAPA STANOVÍŠŤ 2019:

HARMONOGRAM

 1. Rozhľadňa Dohňany: 19:50
 2. PÚCHOVSKÁ SKALA:  19:52
 3. Štepnica: 19:54
 4. Rašov: 19:56
 5.  Holíš: 19:56