Stanovy OZ

Prihláška do OZ MŔTVA KOSŤ

Pivný sprievodca Púchovom

Zápisnice z Valného zhromaždenia:

Zápisnica 12.5.2013

Zápisnica 2.1.2014

Zápisnica 2.1.2015

Zápisnica 30.12.2015

Zápisnica 28.12.2016

Zápisnica 27.12.2017

Zápisnica 27.12.2018

Zápisnica 27.12.2019

Hospodárenie OZ:

2013

2014

2015

2016

2017