Ako sa stať členom

  • Záujemca o členstvo v občianskom združení vyplní prihlášku, ktorú následne prepošle Správnej rade na e-mail: info@mrtvakost.sk alebo doručí na adresu združenia: MŔTVA KOSŤ, Okružná 1422/12, Púchov 02001.
  • Dokladom členstva je vydaný členský preukaz.
  • Členský poplatok za rok 2021 je 10 €. Túto sumu je nutné zaplatiť najneskôr do 31.12.2021. Peniaze z členských poplatkov budú využité v súlade so Stanovami a Zásadami hospodárenia OZ.
  • Každý záujemca o členstvo musí súhlasiť so Stanovami OZ

Leave a Reply

2024 © MŔTVA KOSŤ - by Slide