• Predseda občianskeho združenia: Andrej Rafaj
  • Správna rada: Viliam Cibík, Matej Pajtáš, Júlia Syrná, Andrej Rafaj, Martin Šuba, Ladislav Kováč, Martin Šuba
  • Dozorná rada:  Peter Belás, Matej Čech, Adam Majský, Juraj Chano
  • Valné zhromaždenie: Ladislav Kováč, Matej Pajtáš, Andrej Rafaj, Michal Václav, Dominik Španko, Matej Šajtlava, Júlia Syrná, Miroslava Chudejová, Juraj Chano, Radoslav Kováč, Martin Šuba, Viliam Cibík, Ľuboš Červený, Matej Čech, Adam Májsky, Peter Belás, Matej Šimko, Michal Ondáš, Miroslava Strempeková, Matej Vrábel
  • čestný člen: Peter Hudák, Mária Balážová