Orgány občianskeho združenia

  • Predseda občianskeho združenia: Andrej Rafaj
  • Správna rada: Adam Májsky, Peter Belás, Matej Čech, Michal Václav, Andrej rafaj
  • Dozorná rada:  Michal Ondáš, Miroslava Májska, Miroslava Chudejová
  • Valné zhromaždenie: Ladislav Kováč, Matej Pajtáš, Andrej Rafaj, Michal Václav, Dominik Španko, Matej Šajtlava, Júlia Syrná, Miroslava Chudejová, Juraj Chano, Radoslav Kováč, Martin Šuba, Viliam Cibík, Ľuboš Červený, Matej Čech, Adam Májsky, Peter Belás, Matej Šimko, Michal Ondáš, Miroslava Májska, Matej Vrábel, Veronika Reháková, Zuzana Kováčová, Marek Mikušec, Richard Vĺček
  • čestný člen: Peter Hudák
2024 © MŔTVA KOSŤ - by Slide